Hemslöjd är en levande tradition
Det finns idag 53 konsulenttjänster med statligt stöd i landet, placerade från Landskrona i söder till övre Soppero i norr. Hemslöjdskonsulenternas uppgift är att väcka intresse för, främja och förmedla kunskap om hemslöjd.
Ingrid Strömvall är utbildad hemslöjdskonsulent samt chef för Hemslöjd Västra Götaland vilket innebär att hon hjälper människor med intresse för hemslöjd med olika råd.
- Hemslöjdens bakgrund är intressant med rötter långt tillbaka i tiden. Sedan industrialismens genombrott på 1800-talet har det vuxit fram små hemslöjdsföreningar över hela Sverige. I början av 1900-talet kom de första konsulenterna, berättar hon.
Konsultenternas och hemslöjdsföreningarnas arbete går ut på att bevara och värna om den gamla hemslöjden och även att förmedla kulturarvet vidare.
Centralt finns Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) - en ideell förening som har till uppgift att främja den svenska hemslöjden och dess utveckling.
 
På Västra Götalands fem hemslöjdskontor arbetar tre textilkonsulenter som ger råd om vävteknik m.m. Dessutom finns här fyra hårdslöjdskonsulenter som är specialiserade på trä och metallslöjd. Utöver dessa sju konsulenter finns det också en informatör samt två assistenter.
Verksamheten riktar sig mycket till barn och ungdomar men också ideella föreningar och personer som livnär sig på hemslöjd. Här sker också ett välutvecklat samarbete med museér, studieförbund, hembygsföreningar, folkhögskolor samt bibliotek för att nämna några.
 
Visionen är att ge varje västra Götalänning möjligheten att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i hemslöjd. Ingrid menar också att alla människor ska ges möjlighet att slöjda själv eller kunna ta del av det andra har slöjdat.
Strategisk utplacerade på Västra Götalandskartan finns också 'så kallade slöjdstationer.
På dessa stationer får människor möjligheten att slöjda i naturen med material plockat direkt ur moder naturs ägor; så kallad grön slöjd.
- Detta är platser för utbildning, kreativitet och mångfald där naturens råvaror, handens redskap och människans förmåga står i centrum.
Till sist trycker Ingrid Strömvall på att människor som har ett intresse av slöjd ska besöka den informativa hemsidan.

Hemslöjd Västra Götaland

Bransch:
Hantverk

Telefon: 033-106802
Fax: 033-136576


Email:
ingrid.stromvall@hemslojd.org

Hemsida:
www.hemslojd.o.se

Adress:
Hemslöjd Västra Götaland
Allégatan 49
50337 BORÅS

| 13 SENASTE FÖRETAGEN